Protokoll

 

Senaste protokollet

Info från skolan

o Ny rektor Anders på plats, mestadels på Klöxhultsskolan men någon dag i veckan i Ryfors.

o Det är OK att köpa frukost/mellanmål i matsalen, exakta tider och prislista får föreningen återkomma med.

o NTF rapportering, 84% av 6-12 åringarna använder cykelhjälm och 40% av 13-15 åringarna. (jmfr KRONOBERG, 79%,18%)

o På samverkansmöte i november med politikerna: Planerar för omorganisation av grundskolan, troligt att kommunfullmäktige godkänner förslaget. Det är ett intressant förslag med gemensamt högstadie på Linnéskolan men det betyder också att det är mycket jobb som skall göras innan det kan ske, speciellt för rektorerna. Det är många saker att tänka på för att det skall bli så bra som möjligt för eleverna. Att flytta alla på en gång är kanske inte allra bästa sättet. Vi kommer att ha detta som en stående punkt under våren för att återrapportera till er medlemmar kring planeringen som Anne Hallberg och rektorerna gör.

Kvalitet o Skolan har kontinueraliga kvalitetsuppföljningar, en sådan sker under december, handlar om utvärdering hur många som når målen. För F-5 kollar man årskursvis och på 6-9 uppföljning ämnesvis. Målet är 100% måluppfyllelse, nästa uppföljning i juni. Föreningen kommer återrapportera resultatet för december till er medlemmar.

Likabehandling o Just avslutat utvärdering av gamla planen. Rutiner för kränkningar och ordningsregler. Förslag på uppdaterad likabehandlingsplan delades ut, föreningen kan komma med synpunkter till nästa gång.

Mötet med kostchefen Sofia den 7/11 o Per-Ola återkopplade och det tycks redan ha blivit en förbättring.

Mötesdatum våren 2013 

o Torsdag 24 januari

o Torsdag 7 mars

o Torsdag 25 april (årsmöte)

o Torsdag 30 maj

Per-Ola Eliasson, Ordförande Klöxhultsskolans föräldraförening

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.