Gaprotokoll

 

Protokoll Oktober:

Den nya rektorsorganisationen har kommit igång bra. Anders kommer förhoppningsvis på nästa möte.

 

Fredag den 26 okt kommer firas på skolan eftersom klass 9a vunnit DN’s nutidsorientering, som bästa klass i Kronobergs Län !!  STRÅLANDE !!

 

Uppföljning om läget i ÅK7, skolan har bla tillsatt en elevcoach men även andra insatser görs också. Det tycks som att det skett en förändring till det bättre den sista tiden.

 

Genom enkla medel kan vi alla bidra till en bra skolgång (samt förebygga negativa händelser). Då krävs att vi arbetar tillsammans – elever, hem och skola. Du som förälder kan bland annat stödja genom att prata med ditt barn dagligen om hur det är i skolan. Även viktigt att ha en positiv inställning till skolan och tala väl om skola och utbildning där hemma.

 

 Kvalitet

(stående punkt på agendan) •Kvalitet är något som skolan definierar, finss med som en del av skollagen. •Fokus på ”normer och värden”, ”elevens ansvar och inflytande” samt ”elevens resultat och måluppfyllelse”. •Skolan har jobbat mycket kring detta tidigare, men inte varit tydliga med att kalla det för kvalitet. •Susanne Randau är ansvarig för kvalitet på Klöxhultsskolan.

 

Likabehandling

(stående punkt på agendan)

Nuvarande likabehandlingsplan kommer att utvärderas under december och fortsätta in i nästa termin.

 

Fråga från medlemmar kring öppettiden för caféet på skolan: Varför inte öppet på eftermiddagen?

SVAR: Öppettider har lagts på förmiddagen eftersom skolan har sett att behovet är störst då (bland annat tycks en del elever inte äta frukost hemma på morgonen).

Det handlar också om en resursfråga, skall tiderna utökas får det negativa konsekvenser någon annanstans på skolan.

Följande kommer dock att kollas upp: Rektor Susanne Randau kommer höra med kost och måltid om det finns möjlighet att gå till matsalen på eftermiddagen och köpa fika där.

Tips: Ta med sig egen frukt eller köpa en extra fika på förmiddagen så det räcker även till eftermiddagen.

 

www.gemobladet.se

På Gemöskolan finns en webbsida med aktuell information från skolan som tycks användbar av skolan och populär bland föräldrar och elever, kan vi göra något liknande för Klöxhultsskolan?

SVAR: Bra idé, men det blir också om en resursfråga.  Låt oss spara idén för framtiden, kanske kan bli aktuell senare.

 

Bara föräldraföreningen

 

Samverkansmöte mellan politikerna och föräldraföreningarna

 

-          Nästa möte Liatorps skola torsdagen den 8/11 kl 18.30.

 

Seminarie med mentorer –  skolan tycker att det är bra idé.

Vi har diskuterat idén om att göra något uppmuntrande för mentorerna och det lutar åt Retorikbyrån.Föreningen tycker offerten ser ok ut, skall kolla så att det är ok med Retorikbyrån att vi gör det på ett stormöte (vi kan bli många, uppemot 80 st).

Måste vi bestämma datum (Per-Ola kollar med Jessica).

http://www.retorikbyran-lund.nu/Tjänster/Röstteknik/tabid/1907/language/sv-SE/Default.aspx

 

Kostens innehåll

Föräldrar i ÅK2 & ÅK3 har bokat ett möte med kommunens kostchef den 7 november.

Per-Ola kommer också medverka. Vi ser fram emot en konstruktiv diskussion.

 

Trafiksäkerhet, parkeringen och säkra cykelvägar

 

Det är mörkt på morgonen när barnen tar sig till skolan. Tips till alla föräldrar är att se över cykellyse och reflexer på cyklar. Använd gärna reflexvästar. (Hjälm är såklart ett måste).

 

Uppmaning till alla som kör bil till skolan:

-          Kör sakta på skolans område (det är många mindre barn på väg till skola och förskola som rör sig på parkeringen)

-          Körfilen längst in mot skolan är endast avsedd för bussar, inte personbilar.

-          Parkera endast på avsedda platser.

-          Undvik att parkera i ”zonerna för på- & avstigning” eller på personalparkeringen.

-          Ta cykeln om ni kan. Om du måste ta bilen, kör i god tid (undvik tiden  mellan 07.50 – 08.10)

-          Det finns gott om parkeringsplatser runtom kullen, där blir aldrig fullt.

 

Jonas Filipsson tog upp säkra cykelvägar.

Det är ett aktuellt ämne, inte minst eftersom en av skolans elever nyligen råkade ut för en incident på väg till skolan. Jonas har märkt att korsande cykelvägar på många ställen är dåligt skyltade och även dålig sikt. Jonas tar upp frågan med tekniska förvaltningen på kommunen.

 

Genomgång av antal medlemmar gjordes också, därefter avslutades mötet

 

Nästa Möte: TISDAG 11 DECEMBER.  Vi ses !!

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

MÖTET 25 okt:

 

 

Senaste protokollet

 

 

 

 

 

Information från skolan

 

 

 

Den 1 oktober börjar ny rektor Anders Johansson.

 

 

 

Rektorsorganisation efter 1 okt:

 

 • Jessica: F-3 , särskola, Pjätteryd
 • Susanne: 4-9
 • Anders: Fritids, Ryfors och adm-/servicepersonal

 

 

 

Uppdelningen i linje med LGR 11. Syftar till att mentorer ska få lättre att samarbeta mer över gärnserna med andra mentorer som också jobbar med samma åldersgrupper.

 

Rekrytering av fritidspersonal pågår, tjänter ute på Arken och Oasen.

 

 

 

Frågor från medlemmar:

 

 

 

-         1a.Fråga från medlem: kring mellanmålet på Fritids/Oasen, blir för lång tid mellan måltiderna och det tröttare barn, vilket leder till en stökigare miljö nere på Oasen. Dessutom krockar de nya tiderna för mellanmålet med den planerade verksamheten. Vad gör skolan?

 

 

 

Svar skolan: På tisdag 2 okt kommer kostchefen Sofia att träffa rektorn och Oasenpersonalen. Gäller diskussionen om tiden för mellanmålet.

 

 

 

FF: Föräldraföreningen kommer följa utvecklingen i frågan.

 

 

 

 

 

-         1b. Fråga från medlem: Mellanmålsets kostinnehåll och brödform på Fritids/Oasen, ibland bara knäckebröd?

 

 

 

Svar skolan: Alla synpunkter på kostinnehåll och brödform hänvisas direkt till kostcheferna, inget som skolan tar ansvar för.

 

 

 

FF: Föräldraföreningen rekommenderar medlemmar som har frågor om kostinnehåll att ta direkt kontakt med kostchef Sofia Herbertsson sofia.herbertsson@almhult.se

 

 

 

 

 

-         2. Fråga från medlem: Saknas resurser i Åk 7-9. I skrivande stund mest märkbar i ÅK7. Speciallärarkompetenserna/särskilt stöd är för få, vilket leder till att de som redan hade det svårt att hänga med, dessa elever kan inte räkna med samma stöd längre. Vad gör skolan, är det rimligt att dessa elever inte skall få det stöd de behöver för att klara sin skolgång?

 

 

 

Svar skolan: Skolan är medveten om det och man gör vad man kan för att få en bra lösning. Även Anki är inkopplad, hon tittar även kommunövergripande för att hitta lämpliga resurser. Flera möten inplanerade för att hitta rätt typ av kompetens för särskilt stöd.

 

 

 

FF: Föräldraföreningen tar kontakt med Anki.  Vad händer och hur tänker skolan jobba med frågan framåt. Från FF sida känns viktigt att det görs något för att få en positiv trend.

 

 

 

Skolans café

 

 

 

Skolan kommer att genomföra ett projekt med ÅK9.  Caféet skall bli lite mer färgglatt och ny möblering,  skolan eftersöker vanliga stolar och bord som kommer att målas om i häftiga färger.

 

 

 

Rektorn lämnar mötet.

 

 

 

Bara föräldraföreningen

 

 

 

-         www.gemobladet.se kan vi göra något liknande för Klöxhultsskolan?

 

-         Från FF finns intresse, ta upp med rektorer vid nästa möte.

 

 

 

-         Skolans café

 

-         Punkten utgår eftersom skolan beslutat göra ett caféprojekt med ÅK9

 

 

 

-         Samverkansmöte med  utb.nämnden och  andra FF i kommunen. Det är Liatorps tur att hålla i ordförandeskapet för samverkansmötet med utb.nämnden.  Per-Ola tar kontakt för att få reda på mötesdatum.

 

 

 

-         Övrigt

 

 

 

Föräldraföreningen fundrar på att göra en aktivet på skolan, möjligen ett seminarie som skulle vara riktad mot mentorer. Ideér finns, men först bör vi kolla med rektorerna.

 

Mötet förklaras avslutat.

 

Klöxhultsskolans föräldrarförening möte 23 augusti

Mötet förklaras öppnat.

 

 • Information från skolan:

Jessica och Susanne delar just nu på rektorsarbetet. Fram till den 1 oktober då Anders Johansson ansluter.

Susanne kommer senast från Diö skola där hon var rektor.

Rektorsorganisation fram till 1 okt:

Jessica: F-5, Fritids, särskola, Pjätteryd + administrativ personal.

Susanne: 6-9, Ryfors + service personal.

 

Skolstarten enligt förväntan och det är full fart på skolan. De flesta klasser har tillfälliga scheman den första veckan, men alla scheman i princip klara nu.

De årskurser som kör 3-paralelligt kan i vissa ämnen (tex musik, idrott, slöjd, elevens val) slås ihop

till 2-paralelligt. Men kärnämnen körs som 3-paralelligt.

 

 • LGR11 och nytt betygsystem

 

Skolstarten förra året innehöll många nyheter, bla ny läroplan(LGR11) och nytt betygsystem etc..

Det är inte förrän nu som nya betygsystemet slår igenom i hela ÅK 6-9, eftersom ÅK9 förra läsåret fortsatte med det gamla betygsystemet. Skolan strävar efter behöriga lärare i alla ämnen. En obehörig lärare får sätta betyg (gäller fram till 2015).

 

 • Fritids/Oasen

 

Något fler barn inskrivna på Oasen än förra läsåret.

-          Föräldraföreningen undrar hur det ser ut med utrymmningsvägar?

Svar: Utrymmningsövningar sker minst årligen och även genomgång av lokaler tillsammans med räddningstjänsten, allt finns dokumenterat enligt SBA ( systematiskt brandskyddsarbete). Det finns tillräckligt med nödutgångar.

-          Föräldraföreningen undrar om det finns ett ’max antal barn’ för lokalerna nere på Oasen?

Svar: Jessica kollar upp detta och återkommar.

-          Föräldraföreningen har följt diskussionen kring neddragningar på Fritids. Enligt tidningar skall en ’felräkning’ ligga bakom. Vad händer?

Svar: Rektorerna berättar att det har skett en felräkning, det ser ut som att skolan nu behöver rekrytera personal till fritids. Mer information kommer. Ändrade tider på fritids, mer info om detta på respektive klass/föräldramöte.

 

 • Rutiner vid ledighetsansökan

Om man skall vara ledig så fyller man i en ledighetsansökan (blanketten finns på kommunens hemsida).

Enligt skollagen finns krav på skolplikt och tillhörande krav på närvaro, enligt skollagen finns begränsade möjligheter till ledighet. Skollagen säger att kortare ledighet kan beviljas för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl kan en längre ledighet beviljas.

I skollagen står att det är rektor som beviljar ledigheter, inte mentorerna. Rektorerna vill med detta få bättre översikt över antalet ledigheter. Det tycks råda nolltolerans för ledigheter under perioden för nationella prov, det är något som du som förälder ska tänka på. Mer information om detta kommer på respektive klass/föräldramöte.

 

Föräldraföreningen vill att fler klassföräldrar kommer på våra möten.

Enklaste sättet är att engagera klassföräldrar. Om man är tex 3 klassföräldrar i en klass och det är 3 möten under hösten så innebär det att kan behöver gå på ett möte. Det tycker vi i föreningen är ett minimum  - iallafall för ÅK F-5. Behöver hjälp av mentorer att utse klassföräldrar, samt återkoppla klassföräldrars namn och e-post tillbaks till oss i föreningen.

Föräldraföreningen kommer också att distribuera ett informationsbrev till alla föräldrar, behöver hjälp av skolan att få ut vårt informationsbrevet. För ÅK F-5 kan brevet gå hem med veckobrevet från läraren. På ÅK 6-9 behöver informationsbrevet delas ut på kommande klass/föräldramöte.

Två stående punkter kommer införas på agendan: Kvalitet och Likabehandling.

 

Mötesdatum för hösten 2012:

 • ONSDAG 26 SEPTEMBER
 • TORSDAG 25 OKTOBER
 • TISDAG 11 DECEMBER

 

Nytt läsår Fokus/handlingsplan:  Föräldraföreningens kommer titta närmare på kvalitet.

Informationsbrev med inbetalningskort : Per-Ola ser till att detta skickas till rektorerna under v35.

Ny kassör. Therese Bladh tar över från Mari. Överlämning sker av pärmar och verifikationer. Föreningen beslutar att undersöka möjligheten att skaffa bankgiro istället för plusgiro.

Samverkan med andra FF. Liatorps Föräldraförening har anmält kommunens sätt att hantera Fritids till skolinspektionen. Medborgarcafe den 27 aug kl 17-18. Därefter är det kommunfullmäktige.

Mötet avslutas

>>>>Nästa möte:  26 september kl 18:00 i caféet.

Protokoll fört vid Klöxhultsskolans föräldraförenings årsmöte 2012-05-24

Plats: Klöxhultsskolans café.

§1 Mötets öppnande

>> Patrik Johansson förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av ordförande

>> Patrik Johansson väljs till ordförande för mötet.

§ 3 Val av sekreterare

>> Per-Ola Eliasson väljs till sekreterare för mötet.

§ 4 Val av två justeringsmän

>>  Pernilla Ståhl och Sara Söderstedt väljs till justerare tillika rösträknare för mötet.

§ 5 Fråga om mötets behöriga utlysning

>> Mötet fastslog att kallelsen anses vara behörigen utlyst

§ 6 Fastställande av dagordning

>> Dagordningen godkänns och fastslogs.

§ 7 Föredragning av

a)    styrelsens verksamhetsberättelse

b)   revisorernas berättelse

>> verksamhetsberättelse och revisionsberättelse föredras och godkänns.

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

>> Ansvarsfrihet  beviljas för styrelsen för verksamhetsperioden.

§ 9 Fastställande av medlemsavgift

>> Medlemsavgiften fastställs till 100kr per familj och läsår. Gäller läsåret ht2012/vt2013.

§ 10 Val till styrelse 2012-2013

Valberedningen framförde förslag och följande val till styrelse gjordes

Till      ordförande för en tid av två år väljs Per-Ola Eliasson.

 • Till ordinarie      ledamöter(fyllnadsval) för en tid av ett år väljs Pernilla Ståhl.
  • Annette       Johansson sitter kvar som ordinarie ledamot i 1 år.

Till kassör för en tid på 2 år väljs Therese Bladh.

Till suppleant för en tid av två år väljs Peter Johansson.

§ 11 Val av Revisor och revisorsuppleant

>>  Patrik Johansson väljs till revisor och Mari Johansson väljs till revisorssuppleant.

§ 12 Val av valberedning

>> Maria Björkqvist, Sara Söderstedt väljs till valberedning.

§ 13 Övriga frågor

Mötet beslutade att förlägga nästa årsmötet i slutet av April 2013, möjligt enligt stadgar.

Nästa föräldrarföreningsmöte: Torsdag 23 augusti.

§ 14 Mötets avslutande

>> Ordföranden förklarar mötet avslutat.

 

 

 

Klöxhultsskolans föräldrarförening möte 24 april 2012

Kort sammanfattning från samverkansmöte i Diö Skola, 12 april

Vi gick översiktligt igenom vad som diskuterades på samverkansmötet.

Förslag från moderaterna på ny skolorganisation. Bland annat föreslås en återgång till ’högstadie’ 7-9 skola på Linné. Övergripande så liknar förslaget det förslag som alla föräldraföreningar gick ihop och la i samband med diskussionen under 2010 då nuvarande skolorganisation klubbades. När det gäller 7-9 skola på Linné så tycker de flesta närvarande att elever i åk7-9 generellt sett kan behöva ett miljöombyte. Ny miljö och träffa nytt folk anses utvecklande ’nya möten berikar’. Det tycks självklart att det också är effektivt ur ett kostnadsperspektiv, inte minst när det gäller olika tillvalsämnen tex språkval. Men givetvis måste en eventuell förändring föregås av en genomtänkt långsiktig planering (och tillräcklig med tid för omställning). Inga beslut ännu fattade i nämnden, därmed verkar det orealistiskt att vissa föreslagna förändrignar skulle kunna ske redan till hösten.

Kvalitetsredovisning 2011 är slutförd och finns på kommunens hemsida. Det är skillnader mellan könen gällande meritvärdet ÅK9. Flickor har högre meritvärde än pojkar och skillnaden ser ut att fortsätta öka. Detta är något som hela skolorganisationen i Älmhult är medveten om och något som man kommer jobba med.

Angående inbjudan till debatt. Nästa samverkansmöte med politikerna blir inte ett traditionell samverkansmöte. Istället kommer debatten med ledande politiker att genomföras. Återkommer med INBJUDAN, tid, datum och plats

Sammanfatttning av information från skolan

Representant från utbildningsnämnden kommer att åka runt till alla skolor för att se verksamheterna. Detta sker på begäran av rekorerna i kommunen. Tidigare har Stefan Jönsson på eget initiativ varit mkt aktiv i att åka runt och besöka samtliga verksamheter.

Det märks en viss oro bland personalen, dels pga osäkerheten kring pågående förhandlingar kring organisationen, men även oro kring allt som skrivs i media, vad skall man lyssna / inte lyssna på? Under pågående fackliga förhandlingarna kan man prata personer på vissa tjänster, förhandlingarna måste slutföras först.

Eleverna har haft samverkansmöte på skolan, de vet att det kommer hända saker med organisationen. men verkar generellt sett inte vara så oroliga, de tycks vara trygga i sig själva.

Vad skolan vet just nu så kommer att bli förändringar inför skolstarten i augusti.

klart är att det blir klass-sammanslagning för blivande åk 6, från nuvarande 3 klasser till 2 klasser.

Än så länge oklart hur många klasser det blir i F-klassen, beror på de kommande veckornas politiska beslut, antingen 2 eller 3 klasser? Skolan vill såklart ha en så långsiktig lösning som möjligt !

Även oklart för blivande åk 4, kan möjligen behöva utökas från nuvarande 2 klasser till 3 klasser,  men beror också på kommande beslut. Även här vill skolan se en långsiktig lösning !

Skolan tänker långsiktigt och försöker förstås rigga med behöriga lärare !

ÅK9 brukar ha en ’mini-bal’ i samband med skolavslutning. Förfrågan från eleverna har inkommit till föräldraföreningen kring bidrag till avslutningen.  (se punkt övrigt)

Rektorn lämnar mötet.

Årsmöte 24 maj

24 maj är det årsmöte som kommer att hållas i caféet, valberedningen får börja fundare på de omval som är på gång. Anneli tog på sig att koordinera ’fikat’ på årsmötet, Anneli skickar ut eventuella arbetsuppgifter på mail.

Övrigt

Vi har haft många diskussioner om insats för F-5. Det varit diskussioner om klubbor, mål, hopprep, rockringar etc. Togs beslut att ge en engångssumma på 8000kr till F-5. Summan fördelas till alla enheter. Skolan får själva informera, fördela, inhandla och redovisa kvitton till föreningen.

Angående ’mini-bal’ för åk9. Förfrågan från eleverna har inkommit till föräldraföreningen om att ge ett bidrag till mini-balen. Alla närvarande positiva till att bidrag kan ges, dock inte 100kr/elev som föreslagits utan inriktningen var något mindre.  Innan vi slutligen bestämmer storleken på bidraget (xx kr/elev) så vill föreningen få info från Jessica hur andra skolor gjort. Jessica återkommer till Per-Ola.

Mötet avslutas

Nästa möte:  Årsmöte 24 majkl 18:00 i caféet.

 

Klöxhultsskolans föräldrarförening möte 29 mars 2012

Information från skolan

Kvällens rektor Lotta informerade om att dom hade öppet hus för alla föräldrar (v13) och att det har varit många föräldrar som har passat på att göra ett besök.

Det har hållits skyddsråd där eleverna var representerade via två elevskyddsombud från klass 7B och 8A. Det kom då fram synpunkter på duscharna som upplevs ‘oskyddade’. Problemet var känt redan tidigare, nu får man titta på  möjliga förbättringar.

På F-5 mötet kom det fram önskemål om nya bandymål och klubbor. Närmare information om vilket antal som önskas skulle Lotta skicka till Helena.

Ny organisation på gång på grund av de besparingar som utbildningsnämnden har beslutat om. Vi fick veta att personal kommer att sägas upp på Klöxhultsskolan men inte hur många eller vilka befattningar pga att alla förhandlingar inte var avslutade. Lotta ansåg dock att lärartätheten på Klöxhultsskolan skulle vara ungefär den samma även efter detta.

Vad skolan vet just nu är att det kommer att bli förändringar inför skolstarten i augusti.

Klass-sammanslagning för blivande åk 6 är aktuell, från nuvarande 3 klasser till 2 klasser. Möjligen kommer undervisningen i kärnämnen att hållas i 3 klasser.

Skolan har något som heter Skolans val och denna gången ska det vara värdegrundsarbete. Rektorn lämnar mötet.

Kommande samverkansmöte 12/4.

Det visar sej finnas olika uppfattningar om vad för slags möte som ska hållas den 12/4 med utbildningsnämnden.

Per-Ola informerar att det är ett vanligt samverkansmöte den 12/4 i Diö Skola. Då skall också upplägget för debatten diskuteras med utbildningsnämnden den 12/4. Tanken är att fler politiker än de som sitter i utbildningsnämnden skall bjudas in. Det måste diskuteras tillsammans med de andra föräldraföreningarna på mötet.

Fotbollsturnering

Den årliga fotbollsturneringen som arrangeras av KIF(Klöxhultsskolans IF) brukar sponsras av Föräldrarföreningen, de senaste åren med 1000 kr. Denna gången har vi från Lars Persson fått som alternativ att betala de medaljer som han har beställt, 50 st ‘guld’ och 50 st ‘silver’, summa 1600 kr.  Vi tog beslut på att betala medaljerna för 1600kr. Vi skulle även i år försöka medverka vid turneringen, ‘vuxen-närvaro’, men istället för ett tidsschema så uppmanas alla som kan att visa sin närvaro under kvällen den 30 mars. Informationen har gått ut till samtliga medlemmar också.

Inför årsmötet

Noteras att årsmötet närmar sig, valberedningen får börja fundare på de omval som är på gång.

Nästa möte få vi också planera det praktiska inför årsmötet.

Övrigt

F-5 fanns förslag från Lars Persson om att sponsra med 12st nya bollar a 100kr.

Meddela till Lars om att vi inväntar lite gällande bollarna, vi vill först se svaret från Lotta på kostnaden för innebandyklubbor etc.(vi prioritera klubborna i första hand).

Vi bestämde att premiera is-spolarna 100kr per person. Per-Ola kontaktar Lars för att få namnen på de som varit med. Förra året 7-8 namn.

Mötet avslutas

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Klöxhultsskolans föräldrarförening möte 1 mars 2012

Information från skolan

Just nu är det fokus på planering av verksamhet och organisation i och med de nya direktiven och elevpengen. Det är fortsatt lugnt på skolan och en väldigt positiv stämning. Nationella prov pågår i klass 3, 6 och 9.  Öppet husvecka V13.

Återkoppling Matenkät

Bosse som har jobbat med enkäten (temperaturmätning) presenterade resultatet. Enkäten indikerar vad som är bra och vad som är mindre bra och är helt anonym. På Klöxhultsskolan var det ca 200 svar. Ligger man under 5 i resultat så är det inte riktigt bra. Godkänt 5-6 G, 6-7 VG, 8-10 MVG. Fokus på åtgärder bör ligga på de resultat som ligger på 5-6. Sammanfattningsvis ligger resultatet ganska högt på Klöxhultsskolan.

1  Vilken poäng ger du kött och köttfärsrätter du serveras?

2  Vilken anser du om den fisk du serveras?

3  Vilken poäng ger du ris och pasta (makaroner och spagetti)?

4  Vilken tycker du  om potatisen?

5  Vad tycker du om de kokta grönsakerna?

6  Vad tycker du om råkost och sallader?

7  Vad tycker du om de soppor du serveras?

8  Slänger du någon mat?

9  Avstår du från att äta maten som serveras?

10  Vad anser du om kryddningen av maten?

11  Får du bestämma den mängd mat du vill ha?

12  Är porslin och bestick rena och fräscha?

13  Vilken är möjligheten att få mer mat ?

14  Saknar du några rätter på menyn?

15  Vill du stryka bort rätter från menyn?

16  Vad tycker du om de drycker som serveras?

17  Vad tycker du om tillbehör som senap, ketchup, kryddor och annat?

18  Hur upplever du matsalsmiljön?

19  Hur är bord, stolar och andra möbler?

20  Hur är standarden på bestick, glas och porslin (hela, praktiska, trevliga)?

21  Tycker du måltiden serveras vid rätt tidpunkt?

22  Hur är väntetiden för att få mat?

23  Finns det tillräckligt med sittplatser i matsalen?

24  Vad tycker du om personalen i matsalen ?

25  Vad är ditt helhetsintryck av den mat du serveras?

Vad gör kost & måltid med detta nu? Potatisen har varit en fråga och man har provat många olika sorter. Nu har man köpt in bleck med hål för att se om det kanske blir bättre. Bytt ut utrustingen även ute på avdelningen. Man kokar potatis hela tiden för att de ska bli så nykokta som möjligt.

Man testar att plocka bort olika blandningar utan istället får eleverna t ex ta grönsaker och blanda själva. Detta har fallit väldigt väl ut och man ser en klar ökning i antalet portioner.

Det är alltid en vegetarisk dag per vecka. Barnen har reagerat på ordet vegetariskt vilket har gjort att man inte pratar om det längre. Bettina har gått igenom matsedeln med eleverna och har i och med det plockat bort någon maträtt. Input från föräldraföreningen var att det kanske saknas något i proteinväg i det vegetariska. Uppfattningen är att det vegetariska inte uppfyller målen ut för en vegetarisk rätt. Från och med i höstas så kompletterar man alltid dagen rätt men dagens soppa. Bröd finns alltid och för det mesta är det köket själva som bakar. Vad händer med dem som inte äter?? Hur tar skolan hand om det. Specialkosten ska se likadan ut som övrig kost för att man inte ska känna sig utpekad och det är något kostenheten tittar på. Ett annat fokusomräde som man kommer att jobba med är hur man kan vända att pojkar gillar fisken bättre. Det är just nu en positiv trend hur mycket mat det går åt. Slängs nästan ingen mat och maten tar inte slut på samma sätt som för några år sedan.

Uppdaterad info kring budget/elevpengen/konsekvens på Klöxhultskolan

I det arbete som pågår tittar man på den totala kommunen för att sen fördela ner det per skola. Man tittar både på lärartjänster men även andra tjänster. Eventuella förändringar kommer inte att hända förrän till hösten.

Vad är målbilden att man ska vara klar? Finns idag inget datum men man försöker bli färdiga så fort som möjligt.

Frukostmöte om framtidens skolor i Folkets hus               

Anne Hallberg och några politiker (Ingmar Almkvist o Stefan Jönsson) hade inbjudit till ett frukostmöte där några i föräldraföreningen deltog. Anne hade en presentation om hur hon ser på framtiden men det blev ganska snart en diskussion istället om dagens situation med neddragningar. I älmhults kommun bor det fler människor i tätorten än övriga kommuner.

Återkoppling från samverkansmötet

Det diskuterades vilka som ska vara med på politikermötet och man beslutade att det borde vara samverkansmötets deltagare. Bodil Hansen har skickat ut mail till de som är på samverkansmötet där man föreslagit två datum. Det har skickats en ny skrivelse från samverkansmötet med frågeställningar.

Stora delar av nästa möte läggs på att planera mötet med politikerna.

Övrigt

Åter igen har vi ett gäng frivilliga som har spolat is på grusplanen, tas upp igen vid nästa möte.

Lasse undrar om vi ställer upp och hjälper till på fotbollsdiscot (30/3) i år igen? Vi behöver lite mer information om tider samt om de också vill ha ett pengabidrag. Helena kollar lite mer med Lasse. Vi skickar ut frågan till alla medlemmar om de kan tänka sig att ställa upp och hjälpa till.

Helena och Jessica var på elevrådsmöte i veckan för att få input från F-5 om vad vi kan göra för dem. Tyvärr så är det mycket fokus på rutschkanor, klätterställningar osv. vilket vi vet att vi inte kan hjälpa till med mer än att vi kan skriva till kommunen och försöka påverka. Det som vi skulle kunna tillgodose i önskemål är bollar, innebandyklubbor, innebandymål samt nät till mål.  Helena tar kontakt med Lasse för att se hur vi kan organisera det och för att se om det finns någon katalog där vi kanske kan välja ut något mer.

Mötet avslutas

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Klöxhultsskolans föräldrarförening möte 15 december 2011

Information från skolan

Budget och ’elevpengen’ ej klar för Klöxhultsskolan(kommunala skolor)I budget utgår man från ett snittvärde(antalet elever per snitt under året). Klöxhultsskolan tappade 17 elever till KarlOskarSkolan under 2011, kommer att synas i budget för 2012.

I övrigt upplevs Klöxhultsskolan som en lugn och harmonisk skola med flitiga elever.  Skolan jobbar för god kvalite i utbildningen och bra mentorer. Skolverket har lovordat arbetet i vissa ämnen så det tycks som att skolan håller god kvalite i utbildningen.

Klöxhultsskolan är en bra skola, ingen tvekan om det.

Återkoppling Friendsenkäten och trygghetskartan

Friendsenkäten inte klart än, men ska förhoppningsvis bli klar innan jul. Kan ta upp på nästa möte.Trygghetskartor har gjorts i varje klass och arbetslag. Någon enhet upplever otrygghet i de korridorer som går ut mot enheten, men annars inget anmärkningsvärt.

Återkoppling från elevrådet F-5 samt mötesdatum VT2012.

Jessica skickar över mötesdatum till Per-Ola

Info från samverkansmötet med utbildningsnämnden

Samverkansmötet, frågan om budgetunderskott togs upp. Vad består de 17,2 milj av?

Ca 2 milj var till höjda löner till lärare och förskolelärare, var inte budgeterat.

Ca 6 milj till utökning av förskolan. Det var fler små barn, vilket krävde mer personal men också tillfälliga lokaler/moduler vid vissa förskolor. (extra kostnad för lokaler ingår).

Ca 2.6 miljoner till ökad fritidsverksamhet, det har aldrig varit så många barn inskrivna på fritids som det är nu.

Ca 8.1 miljoner till grundskolan(varav 3,7 milj personal o löner)

Hur vi än räknar så får vi inte ihop summan 17,2 miljoner, men det var kanske det som var fel från början att siffrorna i kommunens inte gick ihop?

Elevpengen, mat och hyra ligger utanför elevpengen. Däremot städ, vaktmästeri, bibliotekstjänst ligger inom elevpengen. Här är tanken att skolan kan styra mer själva. Skolan får rätt att hyra ut sina lokaler för att få intäkter, gäller dock ej idrottshallen.

En ’MAT-ENKÄT’ har gått ut till vissa klasser, denna enkät håller kommunen i.

Mötesdatum VT2012

 • 26 januari
 • 1 mars
 • 29 mars
 • 26 april
 • 24 maj “ÅRSMÖTE”

(plus eventuellt extra avstämingsmöte innan skolavslutningen)

Övrigt

Skicka mötesdatum till Lotta, be dem att gå ut till mentorerna igen. Ny klasslista.

Ingela undrar om vi skall titta lite på vad de andra FF gör, Liatorp hade eget tomtesmyg. Kan vi hitta en aktivitet också. Det finns också olika ’event’ som har anordnats för 6-9 på Haganässkolan, det har bl a varit seminarier.

Protokoll skall skickas ut till samtliga medlemmar, även kallelse och agenda till näste möte skall skickas ut.

Mötet avslutas

 

Klöxhultsskolans föräldrarförening möte 24 november 2011

Information från skolan och föregående protokoll

En ny Friensenkät är ute för att se vad Klöxshultsskolans status är idag, även trygghetskartan görs igen.  Den 29 Nov kommer Friends till Klöxhultsskolan. Enkäten kan FF(föräldraföreningen) få ta del av senare. Kan vara en  punkt på agenden  nästa möte – skolan gör återkoppling...

F-5 elevråden. FF kan deltaga någon gång ibland, när vi inte är där så kan vi få protokollet. Jessica och Berit är med. Nästa F-5 elevråd är Kl 09.40 den 5 dec. Jessica återkommer med mötesdatum för hela våren så är det lättare för oss att planera vårt deltagande.

Utemiljön – vad Jessica vet så önskar eleverna bandymål...eller iallafall nya nät.

Utbildningar(badvett, isvett etc..) ingår i läroplanen.

Rastfaddrar(pensionärer) är fortfarande aktiva och finns på alla F-5 enheter, får gärna bli fler. Om vi känner någon som är intresserad så be dem ta kontakt med Jessica.

Snöbollskastning,  regler för detta skommer att skickas ut till alla och även hemma (syftet är att ligga steget före..).

Föräldraföreningen undrar hur skolan kommer jobba vidare med meritvärdena åk9? 

Skolan vill också se en ständig förbättring, skolan jobbar med meritvärdena på olika sätt, framförallt genom:

-          Nya läroplanen.

-          Resultaten analyseras individuellt.

-          Skolan analyserar vad varje mentor kan förbättra för att kunskapsutvecklingen skall gå på rätt håll.

Skolan jobbar långsiktigt, vilket innebär att vi kanske  inte ska förvänta oss en förändring på bara ett år. Grunden är god undervisning och bra mentorer och att nå fram till alla elever.

Skolverket var här för någon vecka sen och de lovordade  hur mentorerna jobbade  med matematiken, alla barns nivå höjdes genom att man siktade högre/hade högre förväntningar på alla elever.

En ny rapport visar att utbildningsnämnden går mot 17,2 miljoner back, konsekvenser?

Skolans budget sätts årsvis från 1 jan – 31 dec.

Klöxhultsskolan ser också ut att ha ett budgetunderskott, men om man räknar procentuellt så har Klöxhultsskolan inte lika stort underskott som flera andra skolor.

Skolan kommer inte att återbesätta de vikariat som går ut vid jul, det är en av konsekvenserna av budgeten. Denna åtgärd gör att vissa elever kan få schemaändringar, annan lärare i något ämne, ny mentor, men klassernas sammansättning kommer se ut som idag.

Skolan har varit och pratat med politikerna om hur det ser ut med måluppfyllnaden på skolan, men man vet inte i dagsläget hur budgeten för 2012 kommer att se ut.

Samverkansmöte på måndag 28 nov.

Annette och Peter är med  på mötet från oss.

Övrigt

Protokoll skall skickas ut till samtliga medlemmar, även kallelse och agenda till näste möte skall skickas ut.

Mötet avslutas

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Protokoll fört vid Klöxhultsskolans föräldraförenings årsmöte 2011-05-26

Plats: Klöxhultsskolans bildsal

§1 Mötets öppnande

>> Patrik Johansson förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av ordförande

>> Patrik Johansson väljs till ordförande för mötet.

§ 3 Val av sekreterare

>> Helena Johansson väljs till sekreterare för mötet.

§ 4 Val av två justeringsmän

>>  Annelie Bondesson och Peter Johansson  väljs till justerare tillika rösträknare för mötet.

§ 5 Fråga om mötets behöriga utlysning

>> Mötet fastslog att kallelsen anses vara behörigen utlyst

§ 6 Fastställande av dagordning

>> Dagordningen fastslogs.

§ 7 Föredragning av

a)    styrelsens verksamhetsberättelse

b)   revisorernas berättelse

>> verksamhetsberättelse och revisionsberättelse föredras och godkänns. Per-Ola Eliasson lägger ut styrelsens verksamhetsberättelse på vår hemsida.

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

>> Ansvarsfrihet  beviljas för styrelsen för verksamhetsperioden.

§ 9 Fastställande av medlemsavgift

>> Medlemsavgiften fastställs till 100kr per familj och läsår.

§ 10 Val till styrelse 2011-2012

Följande val till styrelse gjordes

a)    >> Till ordinarie ledamöter för en tid av två år väljs Per-Ola Eliasson och Annette Johansson

b)    >> Till suppleant för en tid av ett år väljs Peter Johansson.

§ 11 Val av Revisor och revisorsuppleant

>>  Patrik Johansson väljs till revisor och Annelie Bondesson väljs till revisorssuppleant.

§ 12 Val av valberedning

>> Mari Johansson och Helena Johansson väljs till valberedning.

§ 13 Övriga frågor

Det beslutade att lägga årsmötet till nästa år i slutet av April

Nästa föräldrarföreningsmöte den 25/8.

§ 14 Mötets avslutande

>> Ordföranden förklarar mötet avslutat.

 

Verksamsamhetsberättelse för Klöxhults föräldraförening 2010- 2011

Vi har upplevt en något lugnare höst och vårtermin än tidigare år, diskussionerna kring skolorganisationens utformning kom till ett avslut under 2010 och det står klart att Klöxhultsskolan kommer fortsätta som F-9 skola flera år framöver.

 

Vi fortsätter att träffa skolledning, elevråd och utbildningsnämnden i kommunen.

 

Våra möten med skolledningen har rullat på. Vi upplever mötena som mycket positiva, men vi önskar ännu mer tydlighet från rektorerna om vad som inte fungerar på skolan.

 

Det var riksdagsval och kommunalval i höstas, det tog ganska lång tid för kommunen att komma igång med samverkansmötena igen, av den anledningen har det inte varit lika många sådana möten som föregående år.

 

Vi har haft ett antal möten med elevrådet. Elevrådet har länge önskat ett bättre café på skolan. I oktober gjorde vi så en uppfräshning av caféet. Detta är något som vi länge velat göra. Elevrådet och skolpersonal fick välja möbler och gardintyg. Vi köpte möbler, tyg och nya krukor. Föräldraföreningen såg också till att det kom ny färg på väggarna. Eleverna reaktion visar att de var mycket nöjda med resultatet.

 

Här är några av de saker som gjort och diskuterat under hösten 2010 & våren 2011:

 

 • Ny hemsida: http://kloxhultff.n.nu/
 • Trafiksituationen, vi har fått kommunen att ta detta på allvar. Nu finns det en plan för hur trafiken skall bli bättre och säkrare för alla.
 • Samarbetet med skolan forstätter, tex friends. Föräldraföreningen och rektorer såg till att lösa 'matproblemen' kring Bökhultslägret. Tillsammans såg vi till att hitta en lösning så att Bökhultslägret kunde genomföras.
 • Sponsrat KIF’s årliga innefotbollsturnering.
 • Fräschat upp caféet på skolan
 • Premierat de som håller igång vår skridskobana på vintern
 • Diskuterat simhallens utformning, utifrån perspektivet simkunnighet.
 • Fått låsen på toaletterna utbytta så att det inte är lika lätt att öppna utifrån.

 

Vi har fortsatt med samma grupp aktiva medlemmar. Vi ser gärna att fler föräldrar engagerar sig, inte minst föräldrar med barn i klasserna F-5.

 

Bästa hälsningar

 

Ingela, Ordförande föräldraföreningen

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.